Regulamin gabinetu / Zasady realizacji wizyt (w tym w związku z COVID-19) / Polityka prywatności

REGULAMIN GABINETU

Szanowny Kliencie,

1. Godziny otwarcia gabinetu są określone w stopce na dole strony internetowej gabinetu Trycho-Derm.

2. Pracownicy gabinetu zastrzegają sobie prawo do opóźnień wizyt do 30 minut ze względu na zróżnicowany zakres realizowanych usług.

3. Ceny usług mogą odbiegać od cen określonych w cenniku w przypadku łączenia ze sobą procedur zabiegowych i mogą być niższe.

4. Oferty rabatowe mogą być zindywidualizowane dla poszczególnych klientów.

5. Wizyty realizowane są w wyznaczonych klientowi terminach, a w przypadku braku realizacji wizyty w wyznaczonym terminie zaproponowany zostaje kolejny najbliższy możliwy termin realizacji wizyty.

6. W przypadku rezerwacji wizyt obowiązują następujące zasady:

 • wizyty mogą być rezerwowane drogą telefoniczną, przez elektroniczny system rezerwacji wizyt lub bezpośrednio w gabinecie
 • wizyty rezerwowane są zgodnie z dostępnymi terminami gabinetu.

REZERWACJE ODWOŁANE NA 24 H LUB PÓŹNIEJ przed planowanym terminem realizacji wizyty wymagają wpłaty zadatku w wysokości:

 • 50% kwoty kolejnej wizyty, na poczet realizacji kolejnej wizyty.


REZERWACJE, KTÓRE NIE ZOSTAŁY ODWOŁANE DO CZASU REALIZACJI WIZYTY wymagają wpłaty zadatku w wysokości:

 • 50% kwoty kolejnej zaplanowanej wizyty, na poczet realizacji kolejnej wizyty.

     oraz

 • 100 % kwoty wizyty, która nie została zrealizowana z powodu braku jej odwołania i nieobecności klienta.


KLIENCI, KTÓRZY ODWOŁALI DWIE WIZYTY Z RZĘDU zobowiązani są dokonać wpłaty (nie dotyczy klientów odwołujących wizytę na co najmniej 7 dni przed planowana wizytą):

 • 100% kwoty kolejnej zaplanowanej wizyty, na poczet realizacji kolejnej wizyty.

     oraz

 • 100% kwoty wizyty, która nie została zrealizowana z powodu jej odwołania przez klienta


WOBEC KLIENTÓW, KTÓRZY ODWOŁALI TRZY WIZYTY Z RZĘDU LUB WIĘCEJ NIZ TRZY WIZYTY W NIEOKREŚLONYCH ODSTĘPACH CZASU gabinet Trycho-Derm zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji usług.

WOBEC KLIENTÓW, KTÓRZY ZAREZEROWALI PIERWSZĄ WIZYTĘ I NIE ZOSTAŁA ONA ODWOŁANA DO CZASU REALIZACJI WIZYTY gabinet Trycho-Derm zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji usług.


 

 • odwołując rezerwację w dniu wizyty system elektroniczny wizyt Booksy automatycznie odbierze Ci możliwość umawiania się w naszym gabinecie samodzielnie drogą elektroniczną - kolejna rezerwacja terminu będzie możliwa tylko telefonicznie.

Wszelkie zadatki wpłacane na poczet realizacji kolejnej wizyty oraz wizyt niezrealizowanych nie ulegają zwrotowi w przypadku braku realizacji wizyty z winy klienta. W przypadku braku zrealizowania wizyty z winy gabinetu kwota ulega zwrotowi.

Zadatki wpłacane są w formie przedpłaty na konto bankowe wskazane przez gabinet drogą SMS. Warunkiem utrzymania rezerwacji wizyty jest wpłata zadatku na konto bankowe w ciągu 48 h od rezerwacji wizyty (dopuszczalne jest wysłanie potwierdzenia wpłaty na adres mailowy trychoderm.glogow@gmail.com). W przypadku braku zaksięgowania wpłaty w ciągu 48 h rezerwacja wizyty ulega anulowaniu.

Numer konta do przelewu

Trycho-Derm Natalia Skalska
ul. Wioślarska 51
67-200 Głogów
Alior Bank 03 2490 0005 0000 4500 5319 7452

Prosimy uprzejmie, szanuj naszą pracę oraz oczekiwanie na wolne terminy przez innych klientów - informuj o rezygnacji z wizyty / zmianie terminu rezerwacji jak najwcześniej.

6. W naszym gabinecie płacąc za usługę lub produkt ponosisz koszt za m.in.:

 • wykształcenie, wiedzę, stałe dokształcanie się oraz doświadczenie zawodowe specjalistów
 • realizację usług w ramach kilku specjalizacji
 • szczegółową analizę, diagnostykę oraz wykluczenie przeciwwskazań do wykonywanych procedur zabiegowych
 • indywidualnie dobierane programy terapeutyczne i pielęgnację domową
 • ponoszoną odpowiedzialność za wykonaną pracę
 • wsparcie pokonsultacyjne i pozabiegowe
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu
 • dbałość o czystość i właściwe warunki sanitarne gabinetu, każdorazową dezynfekcję i sterylizację narzędzi i powierzchni
 • wyposażenie oraz realizowanie umów niezbędnych do utrzymania wysokich standardów sanitarnych
 • spełnianie wymaganych norm sanitarnych względem inspekcji sanitarnej
 • wyposażenie i urządzenia diagnostyczne, zabiegowe i sterylizujące
 • regularne serwisowanie urządzeń diagnostycznych, zabiegowych i sterylizujących
 • możliwość zakupu sprawdzonych produktów terapeutycznych do domowego użytku pod kontrolą specjalisty
 • dbałość o konkurencyjne ceny produktów terapeutycznych do domowego użytku dla naszych klientów
 • możliwość elektronicznej rezerwacji wizyt
 • możliwość płatności bezgotówkowej
 • stałą koordynację wizyt klientów oraz realizowanych przez nich zamówień produktowych 
 • dbałość o bezpieczeństwo danych osobowych klientów
 • dbałość o schludność wnętrza i przyjazną atmosferę
 • napoje i przekąski
 • zapach i muzykę

ZASADY REALIZACJI WIZYT

(w związku z zachowaniem zalecanych środków ostrożności w celu ograniczenia rozwoju zachorowalności na COVID-19)

 1. Ograniczamy ilość klientów przyjmowanych w tym samym czasie do liczby koniecznej, a wszystkich klientów, których jesteśmy w stanie obsłużyć telefonicznie, elektronicznie lub za pomocą firmy kurierskiej prosimy o wybranie takiej formy kontaktu.
 • Rezerwacji wizyty możesz dokonać telefonicznie lub samodzielnie przez elektroniczny system rezerwacji wizyt BOOKSY 
 • Osoby, które z powodów zdrowotnych lub innych przyczyn nie mogą pojawić się w gabinecie mogą skorzystać z Konsultacji online zgodnie z procedurą przedstawioną na naszej stronie - link.
 1. Prosimy nie przychodź na wizytę przed czasem. Wizyty realizowane są w odstępach czasowych aby klienci nie mieli ze sobą kontaktu oraz aby personel mógł przygotować gabinet do realizacji wizyty kolejnego klienta. 
 2. Nie zabieraj na swoją wizytę osób towarzyszących, za wyjątkiem Twoich opiekunów prawnych, których obecność jest konieczna do zrealizowania wizyty.
 3. Wizyty nie mogą być realizowane wobec klientów którzy:
 • objęci są obowiązkową izolacją lub kwarantanną,
 • zamieszkują z osobą, która poddana jest obowiązkowej izolacji lub kwarantannie
 • w ciągu tygodnia mieli kontakt z osobą zakażoną lub z podejrzeniem zakażenia, zachorowania lub skierowaną do izolacji
 • czują u siebie i wykazują objawy chorobowe o charakterze infekcyjnym zakaźnym, szczególnie mają podwyższoną temperaturę, uporczywy kaszel, trudności w oddychaniu, złe samopoczucie
 • są w trakcie diagnostyki w kierunku zakażenia Covid-19

Klientów, u których zaistniały powyższe okoliczności prosimy uprzejmie o odwołanie lub przełożenie swojej wizyty drogą telefoniczną lub elektroniczną (o planowanym odwołaniu wizyty prosimy uprzejmie o informowanie możliwie jak najszybciej abyśmy mogli skuteczniej zapanować nad płynnością i godzinami wizyt innych klientów).

BEZPOŚREDNIO PO WEJŚCIU DO GABINETU OBOWIĄZUJĄ NASTĘPUJĄCE ZASADY:


Udaj się do łazienki w celu umycia i zdezynfekowania rąk. Możesz również zdezynfekować swój telefon, nie odpowiadamy jednak za ewentualne uszkodzenia telefonu wynikłe z tej dezynfekcji.


Jeśli masz odzież wierzchnią pozostaw ją w poczekalni na wieszaku do tego przeznaczonym.


Wyjmij wszystkie potrzebne do zrealizowania wizyty przedmioty z Twojego bagażu podręcznego. Twój bagaż podręczny zostanie zamknięty w plastikowym zdezynfekowanym pojemniku do czasu zakończenia wizyty. Po wizycie bagaż zostanie Ci zwrócony.


W recepcji zostaniesz poproszony o podpisanie oświadczenia o braku objawów zakażenia COVID-19 oraz braku kontaktu z osobą zakażoną lub z podejrzeniem zakażenia.


Nie dotykaj testerów kosmetyków.  W celu zapoznania się z produktami poproś o pomoc personel gabinetu.


Aby przejrzeć czasopisma lub materiały marketingowe w wersji papierowej poproś personel o rękawiczki jednorazowe.


Podczas wizyty nie bedziesz mógł korzystać z telefonu komórkowego. Jeśli potrzebujesz koniecznie z niego korzystać Twój telefon zostanie zdezynfekowany, przy czym nie odpowiadamy za ewentualne uszkodzenia telefonu wynikłe z tej dezynfekcji.


Po wejściu do gabinetu obowiązuje Cię noszenie maski ochronnej. Dopuszczalne jest stosowanie własnej maski, jeśli jednak jej nie masz otrzymasz od nas jednorazowe materiały ochronne ,tj.  rękawiczki i/lub maseczkę. Za każdy z jednorazowych materiałów ochronnych zostanie pobrana dodatkowa opłata w wysokości: 

MASKA 3,50 zł. 
RĘKAWICZKI 1,50 zł.

W gabinecie niedostępne będzie serwowanie napojów dla klienta. Jeśli posiadasz swój napój, możesz z niego skorzystać przed rozpoczęciem wizyty.

POZOSTAŁE ZASADY DBAŁOŚCI O BEZPIECZEŃSTWO NASZE I NASZYCH KLIENTÓW:

 1. Wszystkie powierzchnie, narzędzia i urządzenia podlegają codziennie i każdorazowo po kontakcie z klientem myciu, dezynfekcji i sterylizacji.
 2. Wszystkie powierzchnie gabinetu niezależnie od pomieszczenia są tak skonstruowane aby były łatwo zmywalne i mogły podlegać dezynfekcji.
 3. Jesteśmy zaopatrzeni w odzież ochronną, środki zabezpieczające oraz środki czystości i dezynfekcji.
 4. Stosujemy tylko i wyłącznie materiały jednorazowe, w tym sterylne.
 5. Okrycia robocze pracowników są zachowane w czystości.
 6. Zapewniamy sprawną wentylację oraz dostęp świeżego powietrza do wszystkich pomieszczeń gabinetu.
 7. Zapewniamy toaletę zaopatrzoną we wszystkie środki czystości i dezynfekcji, gdzie każdy klient może zadbać o higienę swojego ciała.
 8. Kontrolujemy swój stan zdrowia, nie realizujemy usług u klientów z objawami choroby infekcyjnej oraz sami ograniczamy ryzyko zachorowania poza miejscem pracy.
 9. Dbamy o higienę swojego ciała.
 10. Realizujemy usługi o charakterze i w systemie warunkującym małe natężenie przyjmowanych klientów w ciągu dnia.
 11. Dbamy o możliwie ograniczone wzajemne kontakty personelu oraz na linii personel- klient.
 12. Zamieściliśmy w gabinecie tablice informacyjne i instruktażowe dotyczące zasad zachowania bezpieczeństwa w ramach COVID-19.
 13. Stosujemy się do procedur postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronowirusem personelu lub klienta.

WSZYSTKO PO TO BY ZACHOWAĆ BEZPIECZEŃSTWO NASZEJ PRACY I ZDROWIA NASZYCH KLIENTÓW PRZY JEDNOCZESNEJ PŁYNNEJ REALIZACJI WIZYT.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Trycho-Derm Natalia Skalska, ul. Wioślarska 51, 67-200 Głogów.

 2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane mogą być w celach kontaktowych, realizacji świadczonych usług, marketingowych, rejestracji w programach lojalnościowych po wyrażeniu na to przez Pana/Panią pisemnej zgody w formie papierowej lub elektronicznej (system elektronicznej rejestracji wizyt, e-mail, formularz kontaktowy na stronie internetowej http://www.trycho-derm.pl/kontakt )

 3. Pana/Pani dane osobowe mogą być profilowane dla przybliżenia Pańskich potrzeb i trafniejszego dopasowania oferty firmy (np. czy jest Pan/Pani klientem z zakresu usług trychologicznych czy kosmetycznych).

 4. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane z użyciem elektronicznego systemu rezerwacji wizyt obsługiwanego przez firmę Booksy International Sp.zo.o. z siedzibą w Warszawie.

 5. Dane osobowe mogą być również udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

 7. Posiada Pan/Pani prawo do żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie (żądania należy dokonać mailowo bezpośrednio na adres trychoderm.glogow@gmail.com lub poprzez formularz kontaktowy na stronie http://www.trycho-derm.pl/kontakt , jak również na piśmie drogą listowną pod adres firmy zamieszczony na stronie internetowej http://www.trycho-derm.pl/kontakt)

 8. Państwa dane przechowywane są tak długo, jak długo istnieje konieczność korzystania z nich lub do momentu żądania przez Państwa ich usunięcia.

 9. Podanie danych jest dobrowolne, przy czym jest warunkiem obsługi klienta (Pana/Pani) i realizacji usług wobec niego.

 10. Pana/Pani dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami.

 11. Trycho-Derm Natalia Skalska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności na stronie www.trycho-derm.pl, zmiany te jednak nie mogą ograniczyć zakresu ochrony Użytkowników lub w jakikolwiek inny sposób naruszać bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników. Zmiany nie mogą naruszać praw nabytych Użytkowników.