Regulamin gabinetu/Polityka prywatności

REGULAMIN GABINETU

Szanowny Kliencie,

1. Godziny otwarcia gabinetu są określone w zakładce kontaktowej strony.

2. Pracownicy gabinetu zastrzegają sobie prawo do opóźnień wizyt do 30 minut ze względu na zróżnicowany zakres realizowanych usług.

3. Ceny usług mogą odbiegać od cen określonych w cenniku w przypadku łączenia ze sobą procedur zabiegowych i mogą być niższe.

4. Oferty rabatowe mogą być zindywidualizowane dla poszczególnych klientów.

5. W przypadku rezerwacji wizyt obowiązują następujące zasady:

 • wizyty mogą być rezerwowane drogą telefoniczną, przez elektroniczny system rezerwacji wizyt lub bezpośrednio w gabinecie
 • rezerwacje odwołane na 24 h lub później przed planowanym terminem realizacji wizyty wymagają wpłaty zadatku w wysokości 50% kwoty kolejnej wizyty, na poczet realizacji kolejnej wizyty. Zadatek nie ulega zwrotowi w przypadku braku realizacji wizyty z winy klienta, na poczet której został wpłacony. W przypadku braku zrealizowania wizyty z winy gabinetu kwota ulega zwrotowi.
 • rezerwacje, które nie zostały odwołane do czasu realizacji wizyty wymagają wpłaty zadatku w wysokości:

- 100% kwoty kolejnej wizyty

oraz

- 50% kwoty wizyty, która nie została zrealizowana z powodu braku jej odwołania i nieobecności klienta.

Zadatek wpłacany jest na poczet realizacji kolejnej wizyty. Zadatek nie ulega zwrotowi w przypadku braku realizacji wizyty z winy klienta, na poczet której został wpłacony. W przypadku braku zrealizowania wizyty z winy gabinetu kwota ulega zwrotowi.

 • odwołując rezerwację w dniu wizyty system elektroniczny wizyt Booksy automatycznie odbierze Ci możliwość umawiania się w naszym gabinecie samodzielnie drogą elektroniczną - kolejna rezerwacja terminu będzie możliwa tylko telefonicznie.

Prosimy uprzejmie, szanuj naszą pracę - informuj o rezygnacji z wizyty / zmianie terminu rezerwacji jak najwcześniej.

6. W naszym gabinecie płacąc za usługę lub produkt ponosisz koszt za m.in.:

 • wykształcenie i wiedzę specjalistów
 • stałe dokształcanie się specjalistów
 • doświadczenie zawodowe specjalistów
 • realizację usług w ramach kilku specjalizacji
 • szczegółową analizę, diagnostykę oraz wykluczenie przeciwwskazań do wykonywanych procedur zabiegowych
 • indywidualnie dobierane programy terapeutyczne i pielęgnację domową
 • ponoszoną odpowiedzialność za swoją pracę
 • wsparcie pokonsultacyjne i pozabiegowe
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu
 • dbałość o czystość i właściwe warunki sanitarne gabinetu, każdorazową dezynfekcję i sterylizację narzędzi i powierzchni
 • wyposażenie oraz realizowanie umów niezbędnych do utrzymania wysokich standardów sanitarnych
 • spełnianie wymaganych norm sanitarnych względem inspekcji sanitarnej
 • wyposażenie i urządzenia diagnostyczne i zabiegowe
 • regularne serwisowanie urządzeń diagnostycznych i terapeutycznych
 • możliwość zakupu sprawdzonych produktów terapeutycznych do domowego użytku pod kontrolą specjalisty
 • dbałość o konkurencyjne ceny produktów terapeutycznych do domowego użytku dla naszych klientów
 • możliwość elektronicznej rezerwacji wizyt
 • możliwość płatności bezgotówkowej
 • stałą koordynację wizyt klientów oraz realizowanych przez nich zamówień produktowych przez personel recepcyjny 
 • dbałość o bezpieczeństwo danych osobowych klientów
 • dbałość o schludność wnętrza i przyjazną atmosferę
 • napoje i przekąski
 • zapach i muzykę

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Trycho-Derm Natalia Skalska, ul. Wioślarska 51, 67-200 Głogów.

 2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane mogą być w celach kontaktowych, realizacji świadczonych usług, marketingowych, rejestracji w programach lojalnościowych po wyrażeniu na to przez Pana/Panią pisemnej zgody w formie papierowej lub elektronicznej (system elektronicznej rejestracji wizyt, e-mail, formularz kontaktowy na stronie internetowej http://www.trycho-derm.pl/kontakt )

 3. Pana/Pani dane osobowe mogą być profilowane dla przybliżenia Pańskich potrzeb i trafniejszego dopasowania oferty firmy (np. czy jest Pan/Pani klientem z zakresu usług trychologicznych czy kosmetycznych).

 4. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane z użyciem elektronicznego systemu rezerwacji wizyt obsługiwanego przez firmę Booksy International Sp.zo.o. z siedzibą w Warszawie.

 5. Dane osobowe mogą być również udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

 7. Posiada Pan/Pani prawo do żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie (żądania należy dokonać mailowo bezpośrednio na adres trychoderm.glogow@gmail.com lub poprzez formularz kontaktowy na stronie http://www.trycho-derm.pl/kontakt , jak również na piśmie drogą listowną pod adres firmy zamieszczony na stronie internetowej http://www.trycho-derm.pl/kontakt)

 8. Państwa dane przechowywane są tak długo, jak długo istnieje konieczność korzystania z nich lub do momentu żądania przez Państwa ich usunięcia.

 9. Podanie danych jest dobrowolne, przy czym jest warunkiem obsługi klienta (Pana/Pani) i realizacji usług wobec niego.

 10. Pana/Pani dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami.

 11. Trycho-Derm Natalia Skalska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności na stronie www.trycho-derm.pl, zmiany te jednak nie mogą ograniczyć zakresu ochrony Użytkowników lub w jakikolwiek inny sposób naruszać bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników. Zmiany nie mogą naruszać praw nabytych Użytkowników.